Gnist forlag opprettet jeg i desember 2017. Det vil i første omgang utgi bøker og hefter med mine egne tekster og melodier, men etter hvert som forlaget får etablert seg, vil det også kunne stå for andre utgivelser i landskapet kirke, kunst, kultur, teologi og diakoni.

Første utgivelse er «En borg av håp», et musikkspill til bruk i gudstjenesten, for barnekor og blandet kor, cello, fiolin, tverrfløyte og piano.

Gnist forlags utgivelser vil bli tilgjengelige hos nettbokhandlere, og kan også bestilles hos ordinære bokhandlere. Forlaget baserer seg på en print-on-demand-modell, hvor bøkene trykkes opp etter hvert som de bestilles.

Reklame