Jeg bor i Ås sammen med kona mi og våre tre barn.

Arbeidserfaring
Jeg er prest, og arbeidet som kapellan i Søreide kirke i Bergen fra 2007 til 2013. I 2014 ble jeg ansatt ved stiftelsen Diakonhjemmet, hvor jeg i ulike stillinger har hatt ansvar for feltene diakoni, kultur og kommunikasjon. I 2020 begynte jeg på en doktorgrad ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Diakonhjemmet, om betydningen av estetikk og atmosfære i diakonale virksomheter. Fra 2022 deler jeg tiden min mellom doktorgradsarbeidet og prestetjeneste på Diakonhjemmets tre sykehjem.

Utdannelse
Teologiutdannelsen tok jeg ved Menighetsfakultetet i Oslo (nå MF vitenskapelig høgskole). Min avsluttende avhandling hadde tittelen «Gudstjeneste og skaperverk», og drøftet hva kirkens gudstjenestefeiring forteller om Guds og menneskets relasjon til skaperverket.

Kreativt arbeid
Jeg har lenge drevet med ulike former for kreativt arbeid, og har blant annet skrevet omkring 120 tekster og/eller melodier til salmer, sanger og viser. Jeg har bidratt ved flere bokutgivelser, blant annet i Annerledeskongen – barneandakter gjennom kirkeåret (hvor Eirik R. Mills skal ha æren som den sentrale drivkraft), som medredaktør av den «diakonale salmeboken» Bli lys, og som forfatter av barneboken Petra og Laurentius og av temastoffet i den siste utgaven av Konfirmantbibelen. I Norsk Salmebok 2013 er jeg representert med teksten «Nøden står ved våre dører». I 2012 ga jeg ut en egen samling med egne salmer og sanger, som jeg ga tittelen Se, her er vårt sted – 7 x 7 salmer og sanger.

I 2017 skrev jeg musikkspillet En borg av håp, som handler om to asylsøkere som søker tilflukt i en kirke under en gudstjeneste. Handlingen er lagt til en fremtid der mange land er hardt rammet av klimaendringer og ressurskonflikter, mens de politiske myndighetene i Norge ikke lenger garanterer for kirkeasylet. Stykket er for forteller, barnekor og blandet kor. Kantor Trond Gilberg har arrangert musikken for kor og instrumenter (fiolin, cello og tverrfløyte). En borg av håp ble urfremført som en del av pinsefestgudstjenesten for Follo-prostiene på Oscarsborg festning 2. pinsedag i 2017, 2018 og 2019.

I 2019 fikk jeg i oppdrag å oversette boken An Impossible God av den britiske presten og forfatteren Frank Topping, og denne teksten dannet utgangspunkt for forestillingen Pasjon 2019 i Stavanger domkirke, med Wolfgang Plagge som komponist. Samme år arbeidet jeg med Trond Gilberg om et nytt stykke på oppdrag fra Norges Kristne Råd, som en del av deres arbeid mot tvangsarbeid (det som med et litt misvisende uttrykk kalles for «moderne» slaveri). Det resulterte i stykket Frihetens time – sanger og tekster om vår tids slaveri.

I 2020 utkom Kirkeboka mi på IKO-forlaget, en ny fireårsbok hvor jeg står for teksten, mens Henning Trollbäck har laget illustrasjonene. Dette året innledet jeg også et samarbeid med Åge Reite fra Lydbroderiet og sanger Helga Johanne Størdal om et prosjekt som vi kaller BÅL – sanger for et varmere samfunn. Våren 2020 skulle vi ha en liten turné på Østlandet, men på grunn av koronarestriksjonene ble det høst før vi kom ordentlig i gang.

Våren 2021 utga jeg boken Lysninger på Vårt Land forlag. Med en skjønnlitterær rammefortelling omkring fortellinger, dikt, essay-aktige hverdagsrefleksjoner og bibelmeditasjoner, forsøker jeg å skrive frem opplevelsen av å leve med sorgen over klimaendringene og miljøødeleggelsene som skjer i vår tid. Sammen med sorgen og sinnet leter jeg etter lysninger langs veien – eller skjønnheten i tilværelsen, om du vil.

Hva du finner på denne bloggen
På denne bloggen vil jeg publisere noen av mine tekster og refleksjoner. Blant annet vil man finne en hel del dikt som jeg først har lagt ut på Facebook, i anledning ulike temaer som har vært fremme i den offentlige debatten. De to som så langt har nådd aller lengst ut, er Ikke vær sint, Greta Thunberg og sangen Hvis alt hadde vært som vanlig, som jeg skrev i starten av koronatiden, og som raskt ble oversatt til dansk av Tine Illum og fikk melodi av den danske komponisten Jens Nielsen. Den svenske oversettelsen av Leif Nahnfeldt er også brukt i radio- og TV-produksjoner i Sverige.

Under overskriften «Sindre synger» legger jeg ut små videoer fra mitt prosjekt Rust & piano, hvor jeg sitter ved pianoet med enkelt opptaksutstyr og synger egne sanger – med den litt rustne stemmen jeg har.

Verv og medlemskap
Jeg er blitt stadig mer opptatt av å reflektere omkring hvordan kirken forholder seg til de store utfordringene i vår tid. Derfor var det en rik erfaring for meg å sitte i styret i Eurodiaconia, først som styremedlem og dernest som styreleder, i perioden 2017–2021 – for en organisasjon som på vegne av kirker og diakonale organisasjoner arbeider for å bygge et Europa basert på solidaritet, likeverd og rettferdighet.

I perioden 2014–2018 var jeg styreleder i Norsk hymnologisk forening, og er også medlem i NOPA (Norsk forening for komponister og tekstforfattere).

Til slutt vil jeg legge til at de vervene som kanskje har gitt meg mest ren og skjær glede opp gjennom årene, har vært pianistrollen i henholdsvis Familiekoret i Søreide menighet og senere i Baluba her i Ås.

Mob 95 123 978

Reklame