1 La kirkeklokker klinge
på denne nye dag.
En taushet truer verden,
men tom er Jesu grav.
Vi går med stille undring
fra stedet der han lå,
og hører klokker synge
om alt vi håper på.

2 Å, må vi snart få samles
som før omkring et bord,
og bare le og snakke
og synge høyt i kor.
Det lover kirkens klokker:
En gang skal det bli sant,
og vi kan se tilbake
og si at livet vant.

3 De klinger i en verden
av overflod og nød,
der gleden bor med sorgen,
og liv blir fulgt av død,
men slik en sommer skimtes
når treet skyter knopp,
skal klokkene forkynne
at Jesus er stått opp.

Skrevet påskedag, 4. april 2021